Partner som blickar framåt
För att vara den ledande samarbetspartnern, nationellt såväl som internationellt, ägnar sig Öhrlings PricewaterhouseCoopers inte bara åt revision. Rådgivning och ett nära och framåtblickande samarbete med kunden är minst lika viktigt. Björn Bergljung på Växjökontoret berättar mer.
För att vara den ledande samarbetspartnern, nationellt såväl som internationellt, ägnar sig Öhrlings PricewaterhouseCoopers inte bara åt revision. Rådgivning och ett nära och framåtblickande samarbete med kunden är minst lika viktigt. Björn Bergljung på Växjökontoret berättar mer.

Öhrlings PWC

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0470-85101


Email:
bjoern.bergljung@se.pwc.com

Hemsida:
www.pwc.com/se

Adress:
Öhrlings PWC
Fack 430900
10654 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN